Y Gofod

Ysgol – Ysgol Sarn Bach
Oedran – Bl 5/6
Iaith – Cymraeg
Hyd y gweithgaredd – 7 + awr
Teitl yr adnodd – Y Gofod
MDPh1 – Gwyddoniaeth a thechnoleg / Science and technology
MDPh2 –  Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu / Language, literacy and communication

Disgrifiad gan gynnwys gweithgareddau dysgu cyfunol

Gweithgareddau ar thema’r Gofod sydd yn cynnwys ymchwilio gwyddonol ac ymarferion iaith er mwyn mwyn datblygu i ysgrifennu stori.

Sgiliau trawsgwricwlaidd

Llenyddiaeth

– Trawsieithu / Translanguaging

– Deall, ymateb a dadansoddi / Understanding, response and analysis

– Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau / Planning and organising for different purposes, audiences and context

Rhifedd

Rhesymu rhesymegol / Logical reasoning

Perthnasoedd yn y system rif / Relationships within the number system

Cymhwysedd Digidol

Cyfathrebu / Communication

Cydweithredu / Collaboration

Creu cynnwys digidol / Creating digital content