Y Gemau Olympaidd

Ysgol– Ysgol Henblas
Blwyddyn – 5 a 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad  – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu , Mathemateg a rhifedd

Trosolwg o’r Cynnwys
Crewyd yr uned hon ar y cyd gan ddisgyblion blwyddyn 5 a 6, ac athrawon Ysgol Henblas yn ystod hanner tymor Ebrill a Mai 2020. Dyma’r thema cyntaf yn ystod cyfnod clo cyntaf 2020. Y plant ddewisodd y thema gan fod Gemau Olympaidd Tokyo 2020 ar y gorwel – gemau gafodd eu gohirio. Mae tipyn o’r tasgau yn edrych ar Japan, ond mae ffocws lleol hefyd gyda’r Gemau Ynysyoedd 2025 ar Ynys Môn yn cael sylw.

Llythrenedd
Gwrando am ystyr
Geirfa
Gwrando i ddeall
Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi
Gofyn cwestiynau
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau
Prawfddarllen, golygu a gwella

Rhifedd
Rhesymu rhesymegol
Y system rif
Casglu data
Dehongli data

Digidol
Cyfathrebu
Cydweithredu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Creu cynnwys digidol