Y Celtiaid

Ysgol– Ysgol Llandwrog
Blwyddyn – 3 – 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 7+awr
Maes Dysgu a Phrofiad – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu / Dyniaethau

Trosolwg o’r Cynnwys
Uned o waith ar y Celtiaid yn Google Classroom. Ceir yma ddetholiad o waith trawsgwricwlaidd ar gyfer Blynyddoedd 3-6 yn canolbwyntio ar y Dyniaethau, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu a’r Celfyddydau Mynegiannol.

Llythrenedd
Strategaethau darllen
Diben
Atalnodi
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau
Prawfddarllen, golygu a gwella

Rhifedd
Y System rif

Digidol
Cyfathrebu
Creu cynnwys digidol
Gwerthuso a gwella cynnwys digidol