Uned 4 – Seicoleg Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor, Gwynedd
Oed– Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg

Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1-3 awr
Teitl yr adnodd –  Uned 4- Seicoleg Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol

Disgrifiad o’r adnodd

Cyflwyniadau ‘Power Point’ gyda tasgau gwaith ar ddau elfen (Prosesu Gwynbodaeth a Pherfformiad Medrus) o Uned 4 (Seicoleg Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol) TGAU.  Mae’r cyflwyniadau yn cynnwys gwybodaeth hanfodol, termau allweddol ac enghreifftiau o gwestiynau arholiadol   Awgryma’r awdur y dylid defnyddio ystod o adnoddau gweledol a chlywedol ac amrywio’r tasgau.

Cwrs TGAU

Addysg Gorfforol U4

Medrau

Llythrennedd:  geirfa/terminoleg pynciol

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.