Themau amrywiol: Cerddoriaeth, Iechyd, Natur, Tywydd ac Y Byd a’i Bobl

Ysgol – Ysgol Bodfeurig
Blwyddyn – 3 – 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Mathemateg a rhifedd

Trosolwg o’r Cynnwys

Cyfres o gynlluniau thema amrywiol, dwyieithog i’w defnyddio ar gyfer dysgu cyfunol.

Llythrennedd

Gwrando am ystyr
Datblygu geirfa
Gwrando i ddeall
Diben

Rhifedd

Perthnasoedd yn y system rif
Llythrennedd ariannol
Mesur
Siâp a gofod

Digidol

Iechyd a lles
Cyfathrebu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth