Lles a Phryderon

Lles a Phryderon

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Lles a Phryderon Ysgol – Ysgol Edern Oedran – Bl 3-6 Hyd y weithgaredd – 1-2 awr MDaPh – Iechyd a lles    Dwy daflen syml yn rho cyfle i ddisgyblion CA2 feddwl am eu lles eu hunain.  ...
Plant mewn gofal

Plant mewn gofal

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Plant mewn gofal Sesiwn Datblygiad Proffesiynol sydd yn amlinellu strategaethau cefnogi plant mewn gofal / arferai bod mewn gofal. Sesiwn wedi ei ddatblgu ar gyfer ysgolion. Adnoddau Cliciwch ar y...
Lles – Google Classroom

Lles – Google Classroom

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Lles – Google Classroom Dosbarth Google Classroom CA2, CA3 and CA4 Creuwyd dobarth Google ar gyfer cefnogi ysgolion gyda’r eflen Dysgu o Bell. Mae pob dosbarth gyda adran Llesiant sydd ac...
Lles – Google Classroom

Modelau Lles

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Modelau Lles Ffeithlun ac esiampl o fodel / agweddau llesaint mae’n bosib i ysgolion eu gweithredu. Mae’r esiampl hefyd yn cynnwys cyswllt i adnoddau a gywbodaeth pellach o fewn y maes lles....
Plant mewn gofal

Llesiant Staff

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Llesiant Staff Rhestr Wirio / fframwaith ar gyfer ysgolion parthed cefnogi staff. Mae hefyd adran ar gyfer gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach gyda esiamplau ar gyfer gweithredu. Adnoddau Cliciwch ar y...