Sialens Braslunio

Ysgol – Ysgol Botwnnog
Oed – CA3
Iaith – Cymraeg
Amser i orffen y gwaith – 4-6 awr
MDPh – Celfyddydau mynegiannol

Disgrifiad

Sialens Braslunio (Wythnosol neu ddyddiol neu fel cychwyn gwers) i’w osod a’i dicio i ffwrdd yn ystod y cyfnod. Roedd Pwysigrwydd y gwaith er mwyn gallu canolbwyntio ar sgil braslunio wahanol yn ystod pob llun e.e. ar gychwyn gwers buaswni yn dweud wrth y disgyblion ddewis un braslun a canolbwyntio ar sgiliau arliwio ar ei gyfer (Gwers nesaf canolbwyntio ar 3D, wedyn braslunio efo beiro, llunio i raddfa ayyb).

Sgilau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd

Gwrando i ddeall,
Deall, ymateb a dadansoddi,
Eglurder a geirfa,
Diben,
Gofyn cwestiynau,
Geirfa, sillafu, gramadeg.

Rhifedd

Rhifedd,
Dealltwriaeth gysyniadol,
Rhesymu rhesymegol,
Cyfathrebu â symbolau,
Y system rif,
Mesur,
Siâp a gofod,
Safle.

Digidol

Cyfathrebu.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.