Proffilio Geneteg

Ysgol – Ysgol Eifionydd, Dwyfor, Gwynedd
Oed – Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1-3 awr
Teitl yr adnodd – Proffilio Geneteg

Disgrifiad o’r adnodd

Casgliad o gyflwyniadau pwer bwynt dwyieithog sy’n cyflwyno agweddau o Geneteg i ddisgyblion TGAU.  Mae’r awdur yn nodi y dylid annog y disgyblion i wylio’r fideos esboniadol ac astudio’r sleidiau cyn ymarfer cwestiynau arholiad neu ymateb i gwestiynau pen agored.

Cwrs TGAU – Gwyddoniaeth – Bywydeg

Medrau

Llythrennedd: Trwy ymateb yn estynedig i’r cwestiwn pen agored a’r defnydd o dermau gwyddonol.

Rhifedd: Yn datblygu dealltwriaeth o’r medr cymhareb (ratios)