Pitsa

Ysgol– Ysgol Maesincla
Oedran –Blwyddyn 5 + 6

Hyd y gweithgareddau – 7 awr +

 

MDaPh –  Mathemateg a rhifedd

MDaPh –  Iaith a Llythrennedd

Uned o waith yn seiliedig ar Pitsa ar gyfer Bl 5 a 6 yn bennaf ond agweddau yn addas i ddysgwyr iau. Cyfres o weithgareddau trawsgwricwlaidd ar ffurf cynllun ac adnoddau ychwanegol

Llythrennedd

 • Strategaethau darllen / Reading strategies,
 • Diben / Purpose,
 • Atalnodi / Punctuation,
 • Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau / Planning and organising for different purposes, audiences and context,
 • Prawfddarllen, golygu a gwella / Proofreading, editing and improving

 

Rhifedd

 • Rhesymu rhesymegol / Logical reasoning,
 • Cyfrifiad / Calculation,
 • Mesur / Measurement, Casglu data / Collecting data,
 • Cynrychioli data / Representing data,
 •  Dehongli data / Interpreting data

 

Digidol

 • Cyfnewid a rhannu gwybodaeth / Storing and sharing,
 • Datrys problemau a modelu / Problem solving and modelling,
 • Llythrennedd gwybodaeth a data / Data and information literacy