Màs atomig cymharol, màs moleciwlaidd cymharol a chyfrifo canran cyfansoddiad cyfansoddyn.

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor, Gwynedd
Oed– Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1 awr
Teitl yr adnodd – Màs atomig cymharol, màs moleciwlaidd cymharol a chyfrifo canran cyfansoddiad cyfansoddyn.

Disgrifiad o’r adnodd

Cyflwyniad ar fàs atomig cymharol, màs moleciwlaidd cymharol a chyfrifo canran cyfansoddiad cyfansoddyn sy’n addas ar gyfer Modiwl 2.1. Dyluniwyd y cyflwyniad pwynt pŵer ar gyfer addysgu disgyblion mewn sesiwn fyw, ond gydag opsiwn troslais gallent fynd drwy’r gwaith yn amser ei hunain ar gyflymder sydd yn addas iddynt. Gallant hefyd defnyddio’r cyflwyniad i adolygu a phrofi ei hunain.

Cwrs TGAU – Gwyddoniaeth Gradd Ddwbl Cemeg Modiwl 2.1

Medrau

Rhifedd: cyfrifo canran

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Màs atomig cymharol, màs moleciwlaidd cymharol a chyfrifo canran cyfansoddiad cyfansoddyn