Heddwch o’r Diwedd

Ysgol: Ysgol Eglwysbach
Ystod Oedran: Blwyddyn 1 a 2
Thema: Heddwch o’r Diwedd
Maes Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, llythrennedd an chyfathrebu, Celfyddydau mynegiannol, Gwyddoniaeth a thechnoleg

Trosolwg:

Tasgau wythnosol (5 llythrennedd a 5 trawsgwricwlaidd) yn ymwneud a llyfr/ stori’r wythnos. Pump tasg rhifedd yn dilyn cynllun rhifedd y dosbarth. Adnodd athro yw hwn gan ddefnyddio’r stori “Heddwch o’r Diwedd”. Dyma enghraifft o waith wythnos sydd wedi’i osod dros 6 wythnos. Mae’r awdur yn argymell gwrando ar y stori cyn cychwyn unrhyw dasg. ac ail ymweld a’r stori pan fydd angen.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.