Hamddena

Gwybodaeth

  • Pwnc – Iaith a Llythrennedd
  • Ysgol – Ysgol Brynrefail, Arfon, Gwynedd
  • Oed– Blwyddyn 9, 10, 11, addas ar gyfer disgyblion sy’n dysgu ar drothwy C/D TGAU
  • Iaith – Cymraeg
  • Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 7+ awr

Cyfres o dasgau darllen, gwrando ac ysgrifennu yn seiliedig ar ddwy erthygl gyfoes, ‘Ar eu Beics o Gaerdydd’ a ‘Taflu dan Glo’ a chyfweliadau ar wefan www.clyw.org. Mae’r unedau gwaith yn addas i ddisgyblion graddau C/D sydd ym mlwyddyn 9, 10 neu 11. Gall y disgyblion gwblhau’r tasgau ar bapur neu’n ddigidol trwy rannu’r adnoddau ar lwyfannau megis Schoology neu Google Classroom.

Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd

  • Prif ffocws yr adnoddau yw datblygu sgiliau gwrando, llafar, darllen ac ysgrifennu.