Gwerthuso Cerddoriaeth – Handbags and Gladrags

Ysgol – Ysgol Dyffryn Conwy, Conwy
Oed– Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg

Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4-6 awr
Teitl yr adnodd –  Gwerthuso Cerddoriaeth: ‘Handbags and Gladrags’ gan Stereophonics

 

Disgrifiad o’r adnoddt

5 cwis er mwyn helpu disgyblion i adolygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r darn gosod ‘Handbags and Gladrags’ gan y Stereophonics.  Mae cyfle i wrando ar ddarnau byr o’r gân ac ateb cwestiynau sy’n ymnweud â symudiadau, rhythmau, gwead, cordiau, curiad, cyweiriau, dynameg a diweddebau.  Defnyddiwch ‘preview’ er mwyn gweld a chlywed y clipiau fideo ac ateb y cwestiynau aml-ddewis.  Bydd rhaid gwneud copi os ydych am ddefnyddio’r ffurflenni Gwgl gyda’ch disgyblion ar eich llwyfan dysgu.

 

Cwrs TGAU

Cerddoriaeth U1

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Handbags and Gladrags