Gwaith Taenlen ac Excel CA3

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor Pwllheli
Oed– B7-B9
Iaith – Cymraeg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4-6 awr
Teitl yr adnodd – Gwaith Taenlen ac Excel CA3

Disgrifiad o’r adnodd

Dilyniant o bedair wers ar ddefnyddio elfennau syml taenlen o fewn rhaglen Microsoft Excel. Mae’r adnodd yn cynnwys cyflwyniadau ar greu taenlenni a graffiau, ffeiliau gweithio i ddisgyblion ac enghreifftiau o’r ffeiliau wedi’u cwblhau. Mae’r awdur yn nodi bod angen defnyddio uchelseinwyr er mwyn clywed y sylwebaeth.

Maes Dysgu a Phrofiad

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mathemateg a Rhifedd

Ieithoedd a Llythrennedd

Medrau Llythrennedd:

Datblygu geirfa
Gwrando i ddeall
Deall, ymateb a dadansoddi

Rhifedd

Dealltwriaeth gysyniadol
Cyfrifiad
Llythrennedd ariannol
Cynrychioli data

Cymhwysedd Digidol

Cyfathrebu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Datrys problemau a modelu
Llythrennedd gwybodaeth a data