Gwaith Iaith – Amser Presennol – Welsh second language

Ysgol – Ysgol Emrys ap Iwan, Conwy
Oed– Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1 awr
Teitl yr adnodd – Gwaith Iaith – Amser Presennol – Cymraeg Ail Iaith

Disgrifiad o’r adnodd

Gwers gramadeg ar ffurf TEEP wedi ei addasu er mwyn i’r dysgwyr weithio drwyddo’n annibynnol. Ffocws y wers ydi adolygu ac atgyfnerthu dealltwriaeth y dysgwr o’r amser presennol – yn benodol y ffurf negyddol yng nghyd â pherson y ferf. Mae cyfle i’r dysgwyr ymarfer eu sgiliau cyfieithu yn ogystal â newid ffurfiau’r ferf i ddangos dealltwriaeth o nod y wers. Mae’r awdur yn nodi bod angen fformat y daflen i’r disgyblion er mwyn sicrhau eu bod yn cwblhau’r daflen yn llwyddiannus, bod angen gweithio ar bob adran yn ei dro, a gwneud y mwyaf o’r wybodaeth ar y ddogfen (ac unrhyw atodiad / linc).

Cwrs TGAU – Cymraeg Ail-Iaith, U3 ac U4

Medrau

Llythrennedd: Mae’r dasg yn canolbwyntio ar yr amser presennol – gwahanol berson y ferf a’r ffurf negyddol. Mae angen i’r dysgwyr ddangos dealltwriaeth o’r rhain i gwblhau’r dasg yn llwyddiannus.

Resources

Click titles to expand.