Dylunwyr a Chwmnïoedd

Ysgol – Ysgol Glan Clwyd, Dinbych
Oed – Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4-6 awr
Teitl yr adnodd – Dylunwyr a Chwmnïoedd

Disgrifiad o’r adnodd

Mae’r uned yma yn rhoi cyfle i’r disgyblion datblygu eu dealltwriaeth am y dylunwyr James Dyson, Bethan Gray a’r cwmni Airbus. Mae’r disgyblion angen ymchwilio yn annibynnol er mwyn creu proffil am bob dylunydd a chwmni. Ar ddiwedd pob sesiwn mae yna gyfle i’r disgyblion adalw eu dealltwriaeth mewn tasg asesu estynedig . Bydd angen sicrhau bod y disgyblion yn gallu cael mynediad i’r we er mwyn cwblhau’r dasg.

Cwrs TGAU – Dylunio a Thechnoleg Uned 1

Medrau

Llythrennedd: Ysgrifennu estynedig.

Cymhwysedd Digidol/TGCh: Gwaith ymchwil annibynol ar y we.