Darllen a Deall Bwli a Bradwr

Ysgol – Ysgol Bro Lleu
Oed – Bl 3 a 4
Iaith – Cymraeg
Hyd y gweithgaredd – 1 awr
Teitl yr adnodd – ‘Darllen a Deall Bwli a Bradwr’

MDPh 1 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Disgrifiad gan gynnwys gweithgareddau dysgu cyfunol

Cwestiynau darllen a deall ‘digidol’ ar Bwli a Bradwr fesul pennod.

Sgiliau trawsgwricwlaidd

Llythrennedd

Gwrando am ystyr
Gwrando i ddeall
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi

Digidol

Cyfathrebu

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Darllen a Deall Bwli a Bradwr