Cynllun Gwersi Holst a Vincent Van Gough

Ysgol – Ysgol Mornant
Oedran – Bl 3/6
Iaith – Cymraeg
Hyd y gweithgaredd – 7 + awr
Teitl yr adnodd – Cynllun wythnosol Holst a Vincent Van Gough

MDPh 1 Celfyddydau mynegiannol / Expressive arts
MDPh 2 Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu / Language, literacy and communication

Disgrifiad gan gynnwys gweithgareddau dysgu cyfunol

Uned waith sydd â ffocws ar Celfyddydau Mynegiannol. Mae’n defnyddio darn Holst ‘ Y planedau’ a gwaith Vincent Van Gogh fel ysgogiadau. Mae’n annog defnyddio adnoddau Hwb i ddatblygu sgiliau disgyblion.

Sgiliau trawsgwricwlaidd

Llenyddiaeth

Gwrando am ystyr / Listening for meaning
Datblygu geirfa / Developing vocabulary
Gwrando i ddeall / Listening to understand
Diben / Purpose
Gofyn cwestiynau / Questioning
Geirfa, sillafu, gramadeg / Vocabulary, spelling, grammar

Digital Skills

Cyfathrebu / Communication
Cydweithredu / Collaboration
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth / Storing and sharing
Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol / Sourcing, searching and planning digital content

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Cynllun wythnosol Holst a Vincent Van Gogh