Cynefin

Ysgol – Craig y Deryn
Blwyddyn – 3 – 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Gweithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Gwyddoniaeth a thechnoleg
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Trosolwg o’r Cynnwys
Mae’r gweithgareddau o fewn y dosbarth hwn yn addas ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 ac mae modd eu haddasu yn ôl anghenion dosbarthiadau a dysgwyr unigol. Mae’r ddogfen ‘Cynefin – Trosolwg’ isod yn rhoi disgrifiad o’r gweithgareddau ac yn nodi a yw’r gweithgaredd yn un digidol, traddodiadol neu ar gael / modd ei gwneud mewn un o’r ddau ddull ac mae hyblygrwydd i’w haddasu fel sy’n briodol. Mae cyfarwyddiadau ar gyfer yr athro a’r disgybl wedi ei nodi ar y tasgau unigol ac mae angen dileu. Mae cyswllt cryf ar brofiadau go iawn ac ar ddatblygu’r Pedwar Diben. Mae rhai adnoddau ar gael yn ddwyieithog fel y gallwch ddewis a dethol pa weithgareddau y dymunwch eu cyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg i’ch disgyblion.

Llythrennedd
Datblygu geirfa
Gwrando i ddeall
Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi
Eglurder a geirfa
Diben
Siarad cydweithredol
Gofyn cwestiynau Geirfa, sillafu, gramadeg
Cysyllteiriau a chystrawen
Atalnodi
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulleidfaoedd a chyd-destunau
Prawf ddarllen, golygu a gwella

Rhifedd
Rhesymu rhesymegol
Y system rif
Casglu data
Cynrychioli data
Dehongli data

Digidol
Cyfathrebu
Cydweithredu

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.