Cyfarfodydd Rhanbarthol

CYFARFOD RHANBARTHOL: 29 MEHEFIN 2022
CYFARFOD RHANBARTHOL: 07 MEHEFIN 2022

 

 

Recordiad: Rhwydwaith Rhanbarthol CiG – 07/06/2022 Sgiliau Trawsgwricwlaidd: Cyflwyniad Sgiliau Trawsgwricwlaidd: Rhifedd – Trosolwg Sgiliau Trawsgwricwlaidd: Rhifedd – Yr Hyfedreddau Mathemategol
 
Cymhwysedd Digidol Cyflwyniad gan Ysgol Mountain Lane Graham Dondalson  
CYFARFOD RHANBARTHOL: 27 EBRILL 2022

 

 

 

Recordiad o’r Cyflwyniad ‘Ystyried Elfennau Mandodol’ gan Ruth Thackray Recordiad o’r Cyflwyniad ‘Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb’ gan Judith Roberts Recordiad o’r Cyflwyniad ‘Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg’ gan Phil Lord
 
Adrodd yn Ôl Graham Donaldson  
CYFARFOD RHANBARTHOL: 5 EBRILL 2022

 

 

   
   
   
   
   
CYFARFOD RHANBARTHOL: 2 MAWRTH 2022

 

 

Adborth gan y Grŵp Cynradd ILlCh Adborth gan y Grŵp Dylunio Cwricwlwm
   
Adborth gan y Grŵp Iechyd a Lles Graham Donaldson
CYFARFOD RHANBARTHOL: 8 CHWEFROR 2022

 

 

Cyflwyniad Dylunio Cwricwlwm – Stella Gruffydd Cyflwyniad Egwyddorion Cynllunio
   
 
Adborth – Graham Donaldson  
CYFARFOD RHANBARTHOL: 14 RHAGFYR 2021

 

 

Cyflwyniad gan:
Ceri Halley, Ysgol Acrefair
Cyflwyniad gan:
Tracy Jones, Ysgol Merllyn
   
Cyflwyniad gan:
Nicola Jones, GwE
Cyflwyniad gan:
Dafydd Rhys ac Arwyn Thomas, GwE
CYFARFOD RHANBARTHOL: 16 TACHWEDD 2021
   

Cyflwyniad Mathemateg a Rhifedd:
Victoria Jobson

   
CYFARFOD RHANBARTHOL: 6 HYDREF 2021
     
Cyfarfod Rhanbarthol   Graham Donaldson   Gwneud Synnwyr o’r Hyn sy’n Bwysig:
Nicola Jones
  Cynllunio ar gyfer Cynnydd:
Claire Rowlands
CYFARFOD CYCHWYNOL GRŴPIAU LLEOL CiG: 4 HYDREF 2021
   
Cyfarfod Cychwynnol Grŵpiau Lleol CiG    
CYFARFOD RHANBARTHOL: 21 MEDI 2021