Cwestiwn Cymharu

Ysgol – Ysgol Eifionydd, Dwyfor Gwynedd
Oed– Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4-6 awr
Teitl yr adnodd – Cwestiwn Cymharu

Disgrifiad o’r adnodd

Dilyniant o bedair gwers sy’n datblygu medrau cymharu disgyblion. Mae’r adnodd yn cynnwys cyflwyniadau a deunydd sy’n canolbwyntio ar eirfa ac ymadroddion allweddol, deunyddiau darllen a chanllawiau arholiad.

Cwrs TGAU – Cymraeg Iaith U1