Calon Lan

School – Ysgol Y Plas
Age – Year 3-6
Language – English
Length of activity – 7+hours

AOLE – Science and Technology

AOLE – Language, Literacy and Communication

Description including blended learning activities

3- 4 weeks of Science and Technology based activities focused on shelters, the weather, waterproofing etc.

Cross curricular skills

Literacy

 • Datblygu geirfa / Developing vocabulary,
 • Strategaethau darllen / Reading strategies,
 • Deall, ymateb a dadansoddi / Understanding, response and analysis,
 • Diben / Purpose, Gofyn cwestiynau / Questioning,
 • Geirfa, sillafu, gramadeg / Vocabulary, spelling, grammar

Numeracy

 • Rhesymu rhesymegol / Logical reasoning,
 • Y system rif /The number system,
 • Siâp a gofod / Shape and space,
 • Casglu data / Collecting data

Digital

 • Cyfathrebu / Communication,
 • Llythrennedd gwybodaeth a data / Data and information literacy