Bwyd a Ffermio – Bl 3 a 4

Teitl yr Adnodd – Bwyd a Ffermio – Bl 3 a 4

Ysgol – Ysgol Cerrigydrudion
Blwyddyn – 3 a 4
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 7+ awr

MDPh 1 – Gwyddoniaeth a thechnoleg
MDPh 2 – Dyniaethau

Trosolwg o’r Cynnwys
Cyfres o wersi Bl. 3 a 4 wedi eu selio ar y thema Bwyd a Ffermio

Llythrenedd
Datblygu geirfa
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi
Eglurder a geirfa
Gofyn cwestiynau
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau

Rhifedd
Dealltwriaeth gysyniadol
Rhesymu rhesymegol
Cymhwysedd strategol
Casglu data
Cynrychioli data

Digidol
Cyfathrebu
Datrys problemau a modelu
Llythrennedd gwybodaeth a data