Blwyddyn Newydd

Ysgol– Ysgol Pen y Bryn, Bethesda
Blwyddyn – 3 – 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Dyniaethau
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Celfyddydau mynegiannol

Trosolwg o’r Cynnwys

Amrywiaeth o dasgau sy’n ymwneud â thraddodiadau dathlu blwyddyn newydd a’r cyfle am ‘ddechrau newydd/llechen lân’.

Llythrennedd

Trawsieithu
Datblygu geirfa
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi
Eglurder a geirfa
Diben
Gofyn cwestiynau
Geirfa, sillafu, gramadeg
Atalnodi
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau
Prawfddarllen, golygu a gwella

Rhifedd

Dealltwriaeth gysyniadol
Y system rif
Perthnasoedd yn y system rif
Mesur
Casglu data
Dehongli data

Digidol

Iechyd a lles
Cyfathrebu
Cydweithredu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol
Creu cynnwys digidol

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.