Awyrennau Papur

Ysgol – Ysgol Godre’r Berwyn

Oedran – Blwyddyn 3 i 6

Hyd y weithgaredd – 1 -3 awr

MDaPh –  Gwyddoniaeth a thechnoleg, Mathemateg a rhifedd 

 

Awyrennau Papur – cyflwyniad byr i herio disgyblion CA2 i edrych ar fidio ac wedyn i ymchwilio i greu awyrennau papur.

 

 

Llythrennedd

  • Gwrando i ddeall 

 

Rhifedd

  • Mesur 
  • Casglu data 

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Awyrennau papur