5.3 Metelau ac echdynnu metelau: Dadleoli / Ffwrnais Chwyth

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor Gwynedd
Oed – Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1-3 awr
Teitl yr adnodd – 5.3 Metelau ac echdynnu metelau: Dadleoli / Ffwrnais Chwyth

Disgrifiad o’r adnodd

Casgliad o adnoddau sy’n berthnasol i uned 5.3 Metelau ac echdynnu metelau. Mae’r deunyddiau ‘Dadleoli’ yn cynnwys cyflwyniad a chwis i helpu disgyblion i brofi eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r pwnc. Yn yr un modd mae’r deunyddiau ‘Ffwrnais Chwyth’ yn cynnwys animeiddiad o’r broses gwneud haearn mewn ffwrnais chwythu a thasg ymchwil unigol i’r disgyblion. Rhennir enghreifftiau o gwestiynau byrion ac estynedig o hen bapurau arholiad.

Mae’r awdur yn awgrymu bod y cyflwyniadau yn addas ar gyfer sesiynau byw. Gall athrawon trosleisio’r cyflwyniadau er mwyn i’r disgyblion allu ailymweld â’r cynnwys. Mae’r tasg ymchwil unigol yn gyfle i’r athro a’r disgybl i ddatrys unrhyw gamsyniadau.

Cwrs TGAU – Gwyddoniaeth – Dwbl – Cemeg

Medrau

Llythrennedd: Gwaith ymchwil / darllen a deall / cwestiwn AYE

Cymhwysedd Digidol/TGCH: Gwaith ymchwil effeithiol / cymharu data ar-lein