Canolfan Cefnogaeth GwE

Croeso i Ganolfan Cefnogaeth GwE

 

Mae’r ganolfan gefnogaeth yn cynnwys adnoddau sydd wedi cael eu cynhyrchu gan ysgolion y rhanbarth. Gallwch ddefnyddio’r hidlydd o fewn y llyfrgelloedd er mwyn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau penodol neu gallwch ddefnyddio’r nodwedd chwilio i ddod o hyd i faes neu adnodd penodol.

Adnoddau Diweddaraf

Darllen a Deall Tric a Chlic

Darllen a Deall Tric a Chlic

Ysgol - Ysgol TregarthOed - CSIaith - CymraegAmser i orffen y gwaith - 7+ awrMDPh - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu DisgrifiadCasgliad o dasgau darllen a deall sy’n cyd-fynd a llyfrau Tric a Chlic (cam 1 a 2). Dim cyngor Sgiliau...

Syniadau Mathemateg Tu Allan

Syniadau Mathemateg Tu Allan

Ysgol – Ysgol RhiwlasOed – CSIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 7+ awrMDPh – Mathemateg a rhifedd, Iechyd a lles, leithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Disgrifiad Casgliad o weithgareddau Rhif gan ddefnyddio yr ardal tu allan ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen...

Y Gaeaf

Y Gaeaf

Teitl yr adnodd – Y GaeafYsgol – Ysgol TregarthOed – Meithrin a DerbynIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4 - 6 awrMDPh – Gwyddoniaeth a thechnoleg, Celfyddydau mynegiannol, Dyniaethau DisgrifiadCasgliad o weithgareddau trawsgwricwlaidd ar y thema ‘Y Gaeaf’ ar...

Darllen a Deall Tric a Chlic

Ysgol - Ysgol TregarthOed - CSIaith - CymraegAmser i orffen y gwaith - 7+ awrMDPh - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu DisgrifiadCasgliad o dasgau darllen a deall sy’n cyd-fynd a llyfrau Tric a Chlic (cam 1 a 2). Dim cyngor Sgiliau...

Syniadau Mathemateg Tu Allan

Ysgol – Ysgol RhiwlasOed – CSIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 7+ awrMDPh – Mathemateg a rhifedd, Iechyd a lles, leithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Disgrifiad Casgliad o weithgareddau Rhif gan ddefnyddio yr ardal tu allan ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen...

Y Gaeaf

Teitl yr adnodd – Y GaeafYsgol – Ysgol TregarthOed – Meithrin a DerbynIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4 - 6 awrMDPh – Gwyddoniaeth a thechnoleg, Celfyddydau mynegiannol, Dyniaethau DisgrifiadCasgliad o weithgareddau trawsgwricwlaidd ar y thema ‘Y Gaeaf’ ar...

Edgar the Explorer

Title of resource: Edgar the Explorer School: Ysgol NannerchYears: 3 - 4Language: EnglishLength of activity: 7+ hoursAOLE 1: Language, literacy and communicationAOLE 2: Expressive arts Description:A Literacy, Language and Communication Project on Edgar the Explorer....

Y GIG – Byw yn Iach

Teitl yr Adnodd: Y GIG – Byw yn Iach Ysgol: Gwaun GynfiBlwyddyn: 3 - 6Cyfrwng: CymraegHyd y Weithgaredd: 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1: DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2: Iechyd a Lles Trosolwg o’r Cynnwys:Cymysgedd o dasgau yn seiliedig ar waith y Gwasanaeth Iechyd...

America

School – Ysgol Dyffryn IalYears – 3 -6Language – EnglishLength of activity – 4-6 hoursAOLE 1 – Language, literacy and communicationAOLE 2 – Humanities DescriptionLesson ideas based on the topic America. Lessons include language, creative as well as humanities focus....

Themau amrywiol: Cerddoriaeth, Iechyd, Natur, Tywydd ac Y Byd a’i Bobl

Ysgol – Ysgol BodfeurigBlwyddyn – 3 - 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebuMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Mathemateg a rhifedd Trosolwg o’r Cynnwys Cyfres o gynlluniau thema amrywiol, dwyieithog i’w...

Rainforests

School – Ysgol Rhos HelygYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 4-6 hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Science and Technology Description The resources are part of a Rainforest/Deforestation project that was completed during Lockdown so were completed on...

Arwyr

Ysgol– Gwaun GynfiBlwyddyn – 3 -6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu / Gwyddoniaeth a thechnoleg Trosolwg o’r CynnwysUned o waith ar arwyr - disgyblion wedi dangos diddordeb mewn gwyddonwyr fel arwyr...

Blwyddyn Newydd

Ysgol– Ysgol Pen y Bryn, BethesdaBlwyddyn – 3 - 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Celfyddydau mynegiannol Trosolwg o’r Cynnwys Amrywiaeth o dasgau sy’n ymwneud â thraddodiadau dathlu blwyddyn...

Summer

School – Ysgol Penrhyn, New Broughton Years – 5 Language – English Length of activity – 7+ hours AOLE 1 – Health and wellbeing AOLE 2 – Language, literacy and communication Description Outdoor blended learning unit for KS2. Literacy Developing vocabulary Listening as...

Y Normaniaid yn ymosod ar Gymru

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed - CA3Iaith – Cymraeg a saesnegAmser i orffen y gwaith – 1 awrMDPh – Dyniaethau DisgrifiadAdnodd ar Y Normaniaid yn ymosod ar Gymru gyda chyfres o dasgau ar Google Slides. Sgilau TrawsgwricwlaiddLlythrenneddGwrando am ystyr,Datblygu...

Outdoor Learning Science and Technology

School – Ysgol Porth y FelinYears – Whole SchoolLanguage – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE 1 – Science and technologyAOLE 2 – Humanities DescriptionWhole school plans, focus on developing scientific enquiry skills in the outdoors. LiteracyDeveloping...

Wonderful Wildlife

School – The Hafod FederationYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE 1 – Health and wellbeingAOLE 2 – Language, literacy and communication DescriptionA Blended Learning pack with a theme of Wonderful Wildlife. Activities for pupils to...

Flight

Back School – Ysgol Bryn GwaliaYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE 1 – Science and technologyAOLE 2 – Humanities DescriptionKS2 Topic, aimed at Years 5 and 6 focusing on flight with an emphasis on science and technology. Children begin...

Continwwm Trefol-Gwledig

Ysgol - Ysgol Godre’r BerwynOed - CA4Pwnc - DaearyddiaethIaith - Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith - 1-3 awrUned TGAU - U1 Thema 2 DisgrifiadCasgliad o adnoddau sy’n ymwneud â’r continwwm trefol-gwledig. Mae’r adnoddau yn cynnig cyfleoedd i drafod canfyddiad o...

Newid Hinsawdd

Ysgol - Ysgol Godre’r BerwynOed - CA4Pwnc - DaearyddiaethIaith - Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith - 1-3 awrUned TGAU - U2 Thema 5 DisgrifiadCasgliad o gyflwyniadau ar y thema ‘Newid Hinsawdd’ ac yn ymateb i ofynion y fanyleb arholiad. Anogir y disgyblion i...

Cynefin

Ysgol - Craig y DerynBlwyddyn - 3 - 6Cyfrwng - CymraegHyd y Gweithgaredd - 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 - Gwyddoniaeth a thechnolegMaes Dysgu a Phrofiad 2 - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysMae’r gweithgareddau o fewn y dosbarth hwn yn addas...

Lliwiau

Ysgol - Pen y Bryn, BethesdaBlwyddyn - 3 - 6Cyfrwng - CymraegHyd y Gweithgaredd - 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 - Celfyddydau mynegiannolMaes Dysgu a Phrofiad 2 - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysAmrywiaeth o dasgau sy’n ymwneud â lliwiau’r...

Troll Hunters

Title of resource: Troll Hunters School: Ysgol Cefn MeiriadogYears: Nursery and ReceptionLanguage: EnglishLength of activity: 7+ hoursAOLE 1: Language, literacy and communicationAOLE 2: Humanities Description:Children are tasked with helping the Queen to locate the...

Yr Ail Ryfel Byd

Ysgol - Pen y Bryn, BethesdaBlwyddyn - 3 - 6Cyfrwng - CymraegHyd y Gweithgaredd - 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 - DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2 - Celfyddydau mynegiannol Trosolwg o’r CynnwysAmrywiaeth o dasgau sy’n astudio bywydau pobl yn ystod y cyfnod ac...

Dŵr

Ysgol - Pen y Bryn, BethesdaBlwyddyn - 3 - 6Cyfrwng - CymraegHyd y Gweithgaredd - 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 - DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2 - Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysAmrywiaeth o dasgau sy’n ymwneud â dŵr, boed yn dasgau am...

Home Sweet Home

Title of resource: Home Sweet Home School: Ysgol Owen JonesYears: 3 and 4Language: EnglishLength of activity: 7+hoursAOLE 1: Language, literacy and communication Description:An activity to develop inference skills and prediction, whilst also developing the children’s...

Adnoddau a Dogfennau Dysgu yn yr Awyr Agored

Rhestr o lyfrau, gwefannau, dogfennau defnyddiol a rhestr o adnoddau posib i gefnogi dysgu yn yr awyr agored.   AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.[dg...

Cyflwyniadau Ysgolion ar Ddysgu o Bell

Cyflwyniadau gan ysgolion yn egluro sut y bu iddynt ymgysylltu â disgyblion, datblygu profiadau dysgu gartref a sut y gwnaethpwyd defnydd effeithiol o dechnoleg i gyfathrebu gyda disgyblion a rhieni/gwarchodwyr yn ystod y cyfnod clo.AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod...

Camau Datblygiad sy’n Gysylltiedig â Sgiliau Creadigol a Llawdriniol Manwl

Cardiau o gamau datblygiad sy'n gysylltiedig â sgiliau creadigol a llawdriniol manwl. Maent yn cynnwys eglurhâd o'r camau ynghŷd ag enghreifftiau o adnoddau pwrpasol a chanllawiau ar gyfer oedolion.AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.[dg...

Celtiaid – Minecraft

Ysgol – RhiwlasBlwyddyn – 3 -6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysCyfres o wersi / syniadau sy’n gysylltiedig a’r thema Celtiaid trwy...

The Environment

School – Ysgol Bryn GwaliaYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Health and wellbeing DescriptionThis content is aimed towards years 5 and 6, containing weekly, midterm and lesson plans centred around the theme of the...

Abandoned and Re-Imagined

School – The Hafod FederationYears – 3 and 4Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Language, Literacy and Communication DescriptionActivities are based around an abandoned house, due for demolition. The house has a rich history...

Camau Bach Sgiliau Mathemateg

Dyma'r camau bach a fydd o gymorth i chi wrth gynllunio'ch sgiliau Datblygiad Mathemategol. Nid yw'n gynllun gwaith ond yn ddefnyddiol ar gyfer cynllunio yn ôl anghenion y plentyn. Dylid cynnwys ymresymu rhifyddol ym mhob elfen ac o fewn y profiadau dysgu a...

The Titanic

School – Ysgol Y FoelYears – 3 - 6Language – EnglishLength of activity 1 – 3 hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Language, literacy and communication DescriptionA unit of work focusing on The Titanic for Year 3-6. Included in the pack is a mind map of various topic ideas...

Can we find Peace?

Back School – Ysgol DeganwyYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Health and wellbeing DescriptionRE unit of work 'Can we find peace?' All activities are based on the book 'Important Religious Questions, Can we find...

Animals

School – Ysgol Borthyn Years – 3 and 4 Language – English Length of activity – 7+ hours AOLE 1 – Language, literacy and communication AOLE 2 – Mathematics and Numeracy Description A one week unit of work based on Animals.  These activities cover a variety of AOLEs and...

Patrymau Iaith Cymraeg

Ysgol– Ysgolion Dalgylch David HughesBlwyddyn – Meithrin a DerbynCyfrwng – CymraegHyd y Gweithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysCynllun Patrymau Iaith Cymraeg. Mae'n gynllun i athrawon gyflwyno patrymau...

Cestyll

Ysgol – Ysgol Maes GarmonOed - CA3Iaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 7+ awrMDPh – Dyniaethau DisgrifiadBydd disgyblion yn dysgu am y mathau o gestyll adeiladwyd yng Nghymru a Lloegr a dadansoddi’r effaith ar y ddwy wlad. Byddant yn disgrifio, egluro a dadansoddi...

Sialens Braslunio

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed - CA3Iaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awrMDPh – Celfyddydau mynegiannol Disgrifiad Sialens Braslunio (Wythnosol neu ddyddiol neu fel cychwyn gwers) i'w osod a'i dicio i ffwrdd yn ystod y cyfnod. Roedd Pwysigrwydd y gwaith er mwyn...

Mabolgampau

Ysgol– Ysgol y GelliBlwyddyn – 3 a 4Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad – Iechyd a lles, Mathemateg a rhifedd Trosolwg o’r CynnwysUned o waith trawsgwricwlaidd ar Fabolgampau ar gyfer Bl 3 a 4 - cyd-fynd yn dda gydag adnodd GwE- 'Ar eich...

Y Gemau Olympaidd

Ysgol– Ysgol HenblasBlwyddyn – 5 a 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad  – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu , Mathemateg a rhifedd Trosolwg o’r CynnwysCrewyd yr uned hon ar y cyd gan ddisgyblion blwyddyn 5 a 6, ac athrawon Ysgol...

I’m a Celebrity Get Me Out of Here

Back School – Ysgol Borthyn Years – 5 and 6 Language – English Length of activity – 7+ hours AOLE 1 – Language, literacy and communication AOLE 2 – Mathematics and Numeracy Description A one week unit of work based on I'm a Celebrity Get Me Out of Here! These...

Yr Eidal

Ysgol: Ysgolion Llanbedrgoch / TalwrnBlwyddyn: Meithrin a Derbyn, Blwyddyn 1 a 2Cyfrwng: CymraegHyd y Weithgaredd: 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1: Mathemateg a rhifeddMaes Dysgu a Phrofiad 2: Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r Cynnwys:Uned o waith a...

War Poetry

School: Ysgol FriarsAge: KS3Language: EnglishLength of activity: 7+ hoursAOLE: Language, literacy and communication Description:A series of 20 lessons on War poetry which could be used as a basis for the Welsh poetry in KS4 too. Lessons are organised on PowerPoints...

Factors, Quick Starters

School: Christ the Word Catholic SchoolAge: KS3Language: EnglishLength of activity: 1 hourAOLE: Mathematics and Numeracy Description:A starter activity which is has two levels, one easier and one slightly more challenging to improve learners understanding of a factor....

Agriculture

School: Ysgol Dinas BranAge: KS3Language: EnglishLength of activity: 1-3 hoursAOLE: Humanities Description:In this short unit on Agriculture we explore the human food web, learn about Agriculture & how it works. We investigate how agriculture connects different...

Newidiadau ym maes Trosedd a Chosb, tua 1500 hyd heddiw

Ysgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc - HanesIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 7+ awrUned TGAU – U3A Disgrifiad Nodiadau i gefnogi’r modiwl Trosedd a Chosb (Uned 1-7) gyda ffynonellau, tasgau byrion, tasgau estynedig a cwestiynau arholiad 1. Achosion...

Cyfranogiad

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed – CA4Pwnc – Addysg GorfforolIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrUned TGAU – U5 Disgrifiad Casgliad o gyflwyniadau, deunyddiau darllen, dolenni i glipiau fideo a chwestiynau enghreifftiol ar themau sy’n ymwneud â...

Yn yr Ardd

Ysgol– Ysgol Y GelliBlwyddyn – 3 a 4Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – Celfyddydau mynegiannolMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Gwyddoniaeth a thechnoleg Trosolwg o’r CynnwysUned o waith trawsgwricwlaidd 'Yn yr Ardd' ar gyfer Bl 3 a 4....

Resbiradaeth a’r System Resbiradol mewn Bodau Dynol

Ysgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc – Gwyddoniaeth - BywydegIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awrUned TGAU - U1 Disgrifiad Casgliad o dasgau sy’n gofyn i ddisgyblion i ddiffinio geiriau allweddol, labelu diagramau, gosod brawddegau mewn trefn,...

Electrolysis

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed – CA4Pwnc – Gwyddoniaeth: CemegIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrUned TGAU – U2 Disgrifiad Adnoddau i gefnogi Uned 2 TGAU Blwyddyn 11 Cemeg - Metelau ac echdynnu metelau. Mae’r deunyddiau yn cynnwys cyflwyniadau...

Y System Cylchrediad Dynol

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed – CA4Pwnc – Gwyddoniaeth: BywydegIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrUned TGAU - Bywydeg Disgrifiad Cyfres o wersi dwyieithog ar y System Cylchrediad Dynol (Bioleg) ar gyfer cwrs Gwyddoniaeth Ddwyradd. Rhifau yn...

Y Chwarel

Ysgol – Ysgol y GelliOed – Blwyddyn 1 a 2Iaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 7+ awrMDPh – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Dyniaethau, Celfyddydau mynegiannol DisgrifiadUned o waith dros gyfres o wythnosau ar thema'r Chwarel i Blwyddyn . Cynlluniau...

Shakespeare Fashion

School – Denbigh High SchoolAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1-3 hoursAOLE – Language, literacy and communication DescriptionThis is a task based around the theme of fashion in Shakespeare's time. Students read a differentiated text from the internet...

Y Llew – Pili Pala

Teitl yr Adnodd – Y Llew Pila Pala Ysgol– Ysgol EglwysbachBlwyddyn – 5 and 6Cyfrwng -  CymraegHyd y Weithgaredd – 7+awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebuMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Dyniaethau Trosolwg o’r Cynnwys Cyfres o weithgareddau sy'n...

Cymharu Datblygiad

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed - CA3Iaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrMDPh – Dyniaethau DisgrifiadTasg a gafodd ei chwblhau dros dwy wers yw hon yn dilyn themau Datblygiad. Y syniad yw cymharu datblygiad Ghana gyda i fyny at bedair gwlad arall, er gellir...

Year 7 and 8 Technology Projects

School – Christ the Word Catholic School Age – KS3 Language – English Length of activity – 7+ hours AOLE – Science and Technology Description A selection of blended learning projects and workbooks that cover technology projects including: Logos, paper engineering,...

North South Divide

Back School – Christ the Word Catholic School Age – KS3 Language – English Length of activity – 1 hour AOLE – Humanities Description A PowerPoint outlines key information that provides evidence of a North South UK divide. Pupils use the information in the PowerPoint...

Stem Cells

School – Christ the Word Catholic SchoolAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 4-6 hoursAOLE – Science and Technology DescriptionA series of lessons exploring the topic of Stem Cells, which includes how and why they are used and the moral ethical and...

Battle of Hastings

School – Ysgol Rhiwabon Age – KS3 Language – English Length of activity – 1-3 hours AOLE – Humanities Description Two PowerPoints - the first allows pupils to explore the events of the Battle of Hastings, with an opportunity to self-assess their work and the second...

Classical Composers

School – Ysgol Dinas BranAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 4-6 hoursAOLE – Expressive Arts DescriptionThese are simple research tasks in both PPT and PDF for iconic Classical Composer and their most famous pieces of music. I had tracks ready for learners...

Cardboard Maze

School – Ysgol Dinas BranAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1-3 hoursAOLE – Science and technology DescriptionA PowerPoint showing how pupils can create a cardboard maze. LiteracyListening to understandQuestioning NumeracyCommunicating with...

Bwyd a Ffermio Bl 5 a 6

Ysgol– Ysgol CerrigydrudionBlwyddyn – 5 a 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+awrMaes Dysgu a Phrofiad 1 – Gwyddoniaeth a thechnolegMaes Dysgu a Phrofiad 2 – Mathemateg a rhifedd Trosolwg o’r Cynnwys Cyfres i wersi Bl. 5 a 6 wedi eu selio ar y thema Bwyd a Ffermio...

Sêr a Phlanedau

Teitl yr adnodd – Sêr a PhlanedauYsgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc - FfisegIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awr Uned TGAU – U2 DisgrifiadCasgliad o bapurau cwestiwn gydag ambell cyfeiriad at fideo defnyddiol a gwybodaeth cyd-destunol. Mae’r atebion i...

Defnyddio Egni

Ysgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc - FfisegIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awr Uned TGAU - U1 DisgrifiadCasgliad o gwestiynau a thaflenni ateb.1. Effeithiolrwydd tŷ – sylfaenol / Effeithiolrwydd tŷ2. Effeithiolrwydd3. Egni gwresogi a chludiant4....

Yr atom, strwythur electronig a’r Tabl Cyfnodol

Ysgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc - CemegIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awr Uned TGAU - U1 DisgrifiadCasgliad o daflenni gwaith:1. Yr Atom2. Yr atom a’r strwythur electronig3. Y Tabl Cyfnodol4. Ffurfiant ionau5. Priodweddau ffisegol6. Cyflwr mater a’r...

Y Ffwrnais Chwyth, Electrolysis, metelau trosiannol ac aloion

Ysgol – Ysgol Bro IdrisOed – CA4Pwnc - CemegIaith – CymraegAmser i orffen y gwaith – 4-6 awrUned TGAU – U2 DisgrifiadCasgliad o daflenni gwaith:1. Y Ffwrnais Chwyth2. Electrolysis (Cymraeg) Set 13. Electrolysis (Cymraeg) Set 24. Electrolysis Dŵr5. Electrolysis...

2 Point Perspective

Back School – Ysgol Dinas BranAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1-3 hoursAOLE – Science and technology DescriptionA number of drawing tasks teaching students how to draw in 2 point perspective. Students are also shown, in a video, how to render to make...

Sustainable Packaging

Back School – Ysgol Dinas BranAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1-3 hoursAOLE – Science and technology DescriptionThe resource consists of a PowerPoint presented in a video providing the learning and activities. Pupils are asked to consider how items can...

Lliw

Ysgol – Ysgol CerrigydrudionBlwyddyn – 5 a 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 1-3 awrMaes Dysgu a Phrofiad – Celfyddydau mynegiannol / Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu Trosolwg o’r CynnwysCyfres o wethgareddau celf wedi selio ar ddefnydd lliw...

Y Celtiaid

Ysgol– Ysgol LlandwrogBlwyddyn – 3 - 6Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+awrMaes Dysgu a Phrofiad – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu / Dyniaethau Trosolwg o’r CynnwysUned o waith ar y Celtiaid yn Google Classroom. Ceir yma ddetholiad o waith trawsgwricwlaidd...

Mantle of the Expert WW1 Planning

Back School – Ysgol CynfranAge – Years 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+hoursAOLE - Language, literacy and communication / Humanities DescriptionA term’s unit of Mantle of the Expert planning work, using imaginary contexts to generate purposeful and...

Bwyd a Ffermio – Bl 3 a 4

Teitl yr Adnodd – Bwyd a Ffermio - Bl 3 a 4 Ysgol – Ysgol CerrigydrudionBlwyddyn – 3 a 4Cyfrwng – CymraegHyd y Weithgaredd – 7+ awr MDPh 1 – Gwyddoniaeth a thechnolegMDPh 2 – Dyniaethau Trosolwg o’r CynnwysCyfres o wersi Bl. 3 a 4 wedi eu selio ar y thema Bwyd a...

Cwestiynau cyffredin am brosiectau darllen

Cwestiynau cyffredin am brosiectau darllenAdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.

Cwestiynau cyffredin am adolygiad o dystiolaeth

Cwestiynau cyffredin am adolygiad o dystiolaeth AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.

Cwestiynau cyffredin am enghreifftiau o ddilyniant dysgu

Cwestiynau cyffredin - Enghreifftiau o ddilyniant dysguAdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.

Averages

Back School – Ysgol Dinas BranAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1 hourAOLE – Maths and numeracy DescriptionA document includes a few Microsoft self-marking quizzes on forms on mean, mode and median. Schools can copy to create their own version of the...

Adolygu: Uned 1C Dirwasgiad, Rhyfel ac Arferiad

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed – CA4Pwnc - HanesIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrUned TGAU - U1 DisgrifiadPecyn adolygu i ddisgyblion sy’n cynnwys canllawiau arholiad, cwestiynau adolygu a rhestr o dermau allweddol.AdnoddauCliciwch ar y teitlau...

Gwaith Gosod – Manic Street Preachers

Ysgol – Ysgol BotwnnogOed – CA4Pwnc - CerddIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 1 awrUned TGAU – U4 DisgrifiadCwis ar ffurf Ffurflen Gwgl i helpu disgyblion i adalw nodweddion cerddorol y gân, ‘Everything Must Go’ gan y Manic Street Preachers. Mae’r...

Hiraeth

Back School – Ysgol MaesglasYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+hoursAOLE 1 – Language, literacy and communicationAOLE 2 – Humanities DescriptionA 2 week topic unit celebrating aspects of local and Welsh culture and history. the literacy focus is...

The High Seas

Back ​School – Ysgol MaesglasYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+hoursAOLE 1 – Language, literacy and communicationAOLE 2 – Humanities DescriptionA 2 week topic unit celebrating aspects of local and Welsh culture and history. the literacy focus is...

Castles and Kingdoms

Back School – Ysgol TrelawnydYears – 5 and 6Language – EnglishLength of activity – 7+hoursAOLE 1 – Science and technologyAOLE 2 – Humanities Description2 week unit of work looking at aspects of the Norman conquest and the Age of the Welsh Princes. Pupils are invited...

Dysgu o Bell – Google Classrooms

Dyma'r côd angenrheidiol i chi ymuno â'r Google Classroom. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i Google Classroom drwy ddefnyddio eich cyfrif Hwb cliciwch ar y + yn y gornel dde yna dewisiwch 'Join Class'. Bydd angen i chi deipio'r cod isod er mwyn ymuno â'r dosbarth....

STEM Gogledd

stemgogledd.cymru

Gwreiddio’r 12 Egwyddor Addygegol i’n Harferion Beunyddiol (Gwanwyn 2021)

‘Gwreiddio’r 12 Egwyddor Addysgegol yn ein Harferion Beunyddiol yn y cyfnod sylfaen ac ym mlwyddyn 3’. Mae’n hanfodol eich bod yn gwylio’r cyflwyniad hwn yn gyntaf cyn symud ymlaen i edrych ar y profiadau dysgu sy’n enghreifftio’r egwyddorion addysgeol. Prif amcanion...

Heads of English Network Meetings

Back Heads of English Network MeetingsResourcesClick on the titles to expand.

Cyfarfod Rhwydwaith Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd, Tymor y Gwanwyn (04/02/21)

Rhannu arferion effeithiol yn ymwneud â dysgu ac addysgu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar-lein yn Nghyfnod Allweddol 2, gyda chyflwyniad gan ein siaradwyr gwadd o Ysgol Fali ac Ysgol Henblas, Ynys Mon.

ITM – Platfformau Defnyddiol

Mae hon yn ddogfen eiriau gyda disgrifiadau cryno a dolenni i rai llwyfannau defnyddiol ar gyfer dysgu iaith.AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen (Gwanwyn 2021)

Mae’n hanfodol eich bod yn gwylio’r cyflwyniad hwn yn gyntaf cyn symud ymlaen i edrych ar yr astudiaethau achos isod. Mae’r cyflwyniad yn cynnwys syniadau ar sut i ddatblygu sgiliau llafaredd a chyfathrebu plant ifanc ynghŷd a rhyngweithiad cymdeithasol, yn yr ysgol a...

ITM – Adnoddau Dysgu Proffesiynol Ar Lein

Adnoddau Dysgu Proffesiynol ar Lein i gefnogi athrawon ITM.AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.Gweminar Jane Basnett- Defnyddio cyfarfodydd ac One Note Rhan 1 Rhan 2Defnyddio Wheelofnames, Mesmerise, One Note ac apiau dysgu eraill a'i defnyddio'n fyw.  ...

5.3 Metelau ac echdynnu metelau: Dadleoli / Ffwrnais Chwyth

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor GwyneddOed – Blwyddyn 10 ac 11Iaith – CymraegAmser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1-3 awrTeitl yr adnodd – 5.3 Metelau ac echdynnu metelau: Dadleoli / Ffwrnais Chwyth Disgrifiad o’r adnodd Casgliad o adnoddau sy’n...

Heroic Film Music

School - Ysgol Uwchradd Tywyn, Meirionnydd, Gwynedd Age - Y10/11 Language – English Time to complete – 4-6 hours Resource Title – Heroic Film Music Description A series of lessons to develop pupils’ understanding of the use of leitmotif in film music. The resource...

Cylchfaoedd Ymarfer – Ffitrwydd Aerobig ac Anaerobig

Ysgol – Ysgol Ardudwy, Meirionnydd, GwyneddOed – Blwyddyn 10 ac 11Iaith – CymraegAmser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1 awrTeitl yr adnodd – Cylchfaoedd Ymarfer - Ffitrwydd Aerobig ac Anaerobig Disgrifiad o’r adnodd Mae’r dasg hon yn addas ar gyfer...

Datrys Problemau: Halwynau

​Ysgol – Ysgol Eifionydd, Dwyfor GwyneddOed – Blwyddyn 10 ac 11Iaith – Cymraeg a SaesnegAmser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4-6 awrTeitl yr adnodd – Datrys Problemau: Halwynau Disgrifiad o’r adnodd Cyfres o gyflwyniadau, canllawiau a fideos i helpu...

Lighthouse Keeper’s Lunch

School: Ysgol Maes y Felin Theme: Lighthouse Keeper’s Lunch Age range: Year 1 and 2 Areas of learning: Language, literacy and communication A one week unit of work giving 3 or 4 daily activities based around the book the lighthouse Keeper's Lunch. The literacy focus...

Energy Methods

School – Ysgol RhiwabonAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1-3 hoursAOLE – Science and technology DescriptionThe energy lesson https://m.youtube.com/watch?v=F8BCQC0sIOI was aimed at pupils in year 9 but could also be used with pupils doing GCSE Design...

Music Notation

Back School – Ysgol Dinas BranAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE – Celfyddydau mynegiannol / Expressive arts DescriptionMusic notation booklets – They’re small individual starter tasks aimed at KS3. LiteracyDeveloping vocabularyListening to...

Our Village

Back School – Ysgol LlanbedrAge – Year 1 and 2Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE – Humanities, Language, literacy and communication, Health and Wellbeing DescriptionThis is a teacher’s medium term plan for the village of Lanbedr. It can be easily...

Dance Battle

School – Rhyl High SchoolAge – KS3Language – EnglishLength of activity – 1 hourAOLE – Expressive arts DescriptionAn activity designed to support wellbeing as well as movement and use of space as a drama / creative and performing arts skill. Slides encourage learners...

Home Learning Challenges

Back School – Ysgol LlanbedrAge – Year 1 and 2Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE – Humanities, Language, literacy and communication, Expressive Arts DescriptionThis is a powerpoint presentation of myths and legends that the children in the school...

Myths and Legends

School – Ysgol LlanbedrAge – Year 1 and 2Language – EnglishLength of activity – 7+ hoursAOLE – Humanities, Language, literacy and communication, Expressive Arts DescriptionThis is a powerpoint presentation of myths and legends that the children in the school wanted to...

Ban the Biscuit

School – Ysgol BotwnnogAge – KS3Subject – EnglishLanguage – EnglishLength of activity – 1-3 hoursAOLE – Language, literacy and communication DescriptionA light hearted unit of work guiding pupils through how to write an Argumentative Speech. Work focuses on persuasive...