Llesiant Staff

Llesiant Staff

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Llesiant Staff Rhestr Wirio / fframwaith ar gyfer ysgolion parthed cefnogi staff. Mae hefyd adran ar gyfer gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach gyda esiamplau ar gyfer gweithredu. Adnoddau Cliciwch ar y...
Sesiwn Lles Penaethiaid

Sesiwn Lles Penaethiaid

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Sesiwn Lles Penaethiaid Gweithdy ‘Gofalu amdanaf fi fy hun’ dan arweiniad Claire Chidley, arbenigwraig ar lesiant, newid a gwytnwch. Mae’r sesiwn yn edrych ar ystyr llesiant a sut y gallwn...