Model SAMR

Model SAMR

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Model...
Y GIG – Byw yn Iach

Y GIG – Byw yn Iach

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y GIG – Byw yn Iach Teitl yr Adnodd: Y GIG – Byw yn Iach Ysgol: Gwaun GynfiBlwyddyn: 3 – 6Cyfrwng: CymraegHyd y Weithgaredd: 7+ awrMaes Dysgu a Phrofiad 1: DyniaethauMaes Dysgu a Phrofiad 2:...
Gwaith Taenlen ac Excel CA3

Gwaith Taenlen ac Excel CA3

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Gwaith Taenlen ac Excel CA3 Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor PwllheliOed– B7-B9Iaith – CymraegAmser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4-6 awrTeitl yr adnodd – Gwaith Taenlen ac Excel CA3...
Offer Hwb – Cymorth Ychwanegol

Offer Hwb – Cymorth Ychwanegol

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Offer Hwb – Cymorth Ychwanegol Creuwyd safle oedd yn coladu’r holl gefnogaeth oedd ar gael i ymarferwyr er mwyn hwyluso dysgu o bell gan ddefnyddio offer Hwb. Adnoddau Cliciwch ar y teitlau...
Hyfforddiant Ar lein j2e

Hyfforddiant Ar lein j2e

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Hyfforddiant Ar lein j2e DEWISIWCH EICH CWRS Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. Defnyddio j2e yn y Cyfnod Sylfaen...