Headsprout – Darllen Saesneg

Headsprout – Darllen Saesneg

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Headsprout – Darllen Saesneg Mae tîm ymchwil y Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI), Prifysgol Bangor, ar y cyd â GwE, wedi llunio pecyn cymorth cynhwysfawr...
Cyflymu Sgiliau Llythrennedd yn CA2 – Modelau

Cyflymu Sgiliau Llythrennedd yn CA2 – Modelau

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Cyflymu Sgiliau Llythrennedd yn CA2 – Modelau Modelau cyflymu dysgu llythrnnedd yn CA2. Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. Gramadeg Gramadeg Uwch sgiliau darllen Uwch sgiliau...
Dysgu ar Garlam – Llythrennedd a Rhifedd Cynradd

Dysgu ar Garlam – Llythrennedd a Rhifedd Cynradd

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Dysgu ar Garlam – Llythrennedd a Rhifedd Cynradd Enghreifftiau o gyfresi dysgu Llythrennedd a Rhifedd ac adolygiad o becynnau addysgu yn seiliedig ar...
Headsprout – Strategaeth darllen cynradd

Headsprout – Strategaeth darllen cynradd

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Headsprout – Strategaeth darllen cynradd Cyflwyniad i’r rhaglen ddarllen ar-lein HEADSPROUT, a fydd yn cefnogi’r Rhaglen Dysgu Carlam mewn ysgolion. Yn addas ar gyfer pob ysgol....