ITM – Adnoddau Dysgu Proffesiynol Ar Lein

Adnoddau Dysgu Proffesiynol ar Lein i gefnogi athrawon ITM.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Sut i finiogi eich adnoddau Microsoft ac Apiau Cysylltiedig ar Gyfer Dysgu ac Addysgu

Gweminar Jane Basnett- Defnyddio cyfarfodydd ac One Note

Rhan 1

Rhan 2

Rhai o fy hoff bethau - Gwminar Esmeralda Salgado
Defnyddio Wheelofnames, Mesmerise, One Note ac apiau dysgu eraill a’i defnyddio’n fyw.

 

Dysgu o bell efo fideo - Gweminar Heike Philp
Manteision fideo gynadledda

The Paperless Classroom - Gweminar Sarah Aktas
Defnyddio One Note a Microsoft Teams

Pecyn 30 Diwrnod - Rock Your Class
Deunydd gwych gan gynnwys pecyn Ffrangeg 30 diwrnod yn llawn gweithgareddau syml, hwyliog a rhyngweithiol.

Cyngor ac adnoddau i gefnogi athrawon iaith wrth ymateb i'r argyfwng coronafirws: CA3 / CA4 / CA5
Gan Joe Dale, yngynghorydd ieithoedd annibynnol o’r DU

Defnyddio Google Meet i ehangu dysgu o bell - Darren White
Have a play! Gweithgareddau rhyngweithiol syml a gyfer addysgu o bell
Gweminar Joe Dale – Mentimeter, Wakelet, Whiteboard, Seesaw, Quizziz, Socrative, Charlala

Cymorth ar-lein i ysgolion ac athrawon Ffrangeg - Institut Francais
Cymorth ar lein i ysgolion ac athrawon Ffrangeg yn y DU. Cyflwyniad gwych ac ymestynnol ar yr hyn sydd ar gael i athrawon Ffrangeg, o adnoddau hyd at hyfforddiant a digwyddiadau cyffroud i athrawon a myfyrwyr.