Dysgu Cydamserol ac Anghydamserol o Bell – Uwchradd

Mae dysgu ac addysgu cydamserol yn cyfeirio at sefyllfa lle rydyn ni, fel ymarferwyr, a’r dysgwyr yn bresennol ar yr un pryd. Mae dysgu yn yr ystafell ddosbarth yn enghraifft o hyn. 

Gall dysgu ac addysgu cydamserol hefyd ddigwydd ar-lein. Gelwir hyn hefyd yn ddysgu ac addysgu o bell cydamserol, ac mae hyn yn golygu ein bod yn bresennol ar yr un pryd â’n dysgwyr ond dydyn ni ddim yn yr un lleoliad. Defnyddir fideogynadledda neu LiveChat yn y sefyllfa hon yn aml. 

Mae dysgu ac addysgu anghydamserol o bell yn cyfeirio at sefyllfa lle nad ydyn ni’n bresennol ar yr un pryd neu yn yr un lleoliad â’n dysgwyr. Yn y sefyllfa hon, mae angen i ni ddarparu adnoddau i ddysgwyr y maen nhw’n gweithio trwyddyn nhw yn ystod eu hamser eu hunain.

Mae dysgu ac addysgu anghydamserol o bell yn gallu cynnwys defnyddio:

  • adnoddau ac offer digidol fel fideos, podlediadau a fforymau
  • adnoddau ac offer nad ydyn nhw’n ddigidol, fel adnoddau papur.

Ysgol y Creuddyn

Gwers byw ar drigonometreg i ddosbarth Blwyddyn 10 Set 1. Cyflwynwyd y wers trwy ‘google meet’.

Naratif
Modiwlau

Asesu ffurfiannol

Cwestiynau caeedig

 

Defnyddio gwybodaeth flaenorol

 

Sgaffaldio

Asesu fel dysgu, asesu ar gyfer dysgu ac asesu o ddysgu

Adnoddau

 

Lawrlwytho’r cwbl

Cychwyn y Wers

 

 

 

Eglurhad efo Visualiser

 

 

 

Barn y dysgwyr

 


 

 

 Eglurhad o wefan Whiteboard

 


 

 

Llun Whiteboard

 

 

 

Gwaith Cartref

 

 

 

Pecyn adnoddau ychwanegol

 

 

Trosolwg o’r wers

 

Ysgol Syr Hugh Owen

Disgrifiad o wers Mathemateg Blwyddyn 12 – Pwyntiau arhosol.

Naratif
Modiwlau
Adnoddau