Cyflwyniadau Ysgolion ar Ddysgu o Bell

Cyflwyniadau Ysgolion ar Ddysgu o Bell

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Cyflwyniadau Ysgolion ar Ddysgu o Bell Cyflwyniadau gan ysgolion yn egluro sut y bu iddynt ymgysylltu â disgyblion, datblygu profiadau dysgu gartref a sut y gwnaethpwyd defnydd effeithiol o dechnoleg i...
Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen

Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen Canllawiau Cyfnod Sylfaen o ddogfennau Llywodraeth Cymru (Diweddarwyd Ebrill 30ain, 2021)‘Canllawiau Gweithredol i Ysgolion a...
Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen

Esiamplau o weithgareddau Dysgu Cyfunol – Cyfnod Sylfaen

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Esiamplau o weithgareddau Dysgu Cyfunol – Cyfnod Sylfaen Dylid dilyn y canllawiau gweithredol ac asesiad risg yr ysgol wrth gynllunio a chyflwyno gweithgareddau. Cyfeiriwch at y ddogfen...
Y Gymraeg – Modelau Cyfnod Sylfaen

Y Gymraeg – Modelau Cyfnod Sylfaen

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Y Gymraeg – Modelau Cyfnod Sylfaen Modelau dysgu o bell a dysgu cyfunol i gefnogi a datblygu’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu. Modelau dysgu...
Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Ystyriaethau’r Cyfnod Sylfaen

Model Dysgu Cyfunol – Cyfnod Sylfaen

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Model Dysgu Cyfunol – Cyfnod Sylfaen Dysgu Cyfunol yn y Cyfnod Sylfaen Wrth i fwy o ddysgwyr ddychwelyd i leoliad ffisegol yr ysgol, bydd pob ysgol yn gweithredu mewn cyd-destun tra gwahanol. Hyd y...