Dysgu ar Garlam – Llythrennedd a Rhifedd Cynradd

Dysgu ar Garlam – Llythrennedd a Rhifedd Cynradd

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Dysgu ar Garlam – Llythrennedd a Rhifedd Cynradd Enghreifftiau o gyfresi dysgu Llythrennedd a Rhifedd ac adolygiad o becynnau addysgu yn seiliedig ar...
Headsprout – Strategaeth darllen cynradd

Headsprout – Strategaeth darllen cynradd

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Headsprout – Strategaeth darllen cynradd Cyflwyniad i’r rhaglen ddarllen ar-lein HEADSPROUT, a fydd yn cefnogi’r Rhaglen Dysgu Carlam mewn ysgolion. Yn addas ar gyfer pob ysgol....