Plant mewn gofal

Plant mewn gofal

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Plant mewn gofal Sesiwn Datblygiad Proffesiynol sydd yn amlinellu strategaethau cefnogi plant mewn gofal / arferai bod mewn gofal. Sesiwn wedi ei ddatblgu ar gyfer ysgolion. Adnoddau Cliciwch ar y...
Lles – Google Classroom

Lles – Google Classroom

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Lles – Google Classroom Dosbarth Google Classroom CA2, CA3 and CA4 Creuwyd dobarth Google ar gyfer cefnogi ysgolion gyda’r eflen Dysgu o Bell. Mae pob dosbarth gyda adran Llesiant sydd ac...
Lles – Google Classroom

Modelau Lles

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Modelau Lles Ffeithlun ac esiampl o fodel / agweddau llesaint mae’n bosib i ysgolion eu gweithredu. Mae’r esiampl hefyd yn cynnwys cyswllt i adnoddau a gywbodaeth pellach o fewn y maes lles....
Plant mewn gofal

Llesiant Staff

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Llesiant Staff Rhestr Wirio / fframwaith ar gyfer ysgolion parthed cefnogi staff. Mae hefyd adran ar gyfer gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach gyda esiamplau ar gyfer gweithredu. Adnoddau Cliciwch ar y...
Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen – Iechyd a Lles (Hydref 2020)

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen – Iechyd a Lles (Hydref 2020)

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen – Iechyd a Lles (Hydref 2020) Mae’n hanfodol eich bod yn gwylio’r cyflwyniad hwn yn gyntaf cyn symud ymlaen i edrych ar yr astudiaeth achos isod. Mae’r cyflwyniad yn...
Sesiwn Lles Penaethiaid

Sesiwn Lles Penaethiaid

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Sesiwn Lles Penaethiaid Gweithdy ‘Gofalu amdanaf fi fy hun’ dan arweiniad Claire Chidley, arbenigwraig ar lesiant, newid a gwytnwch. Mae’r sesiwn yn edrych ar ystyr llesiant a sut y gallwn...