Canolfan Cefnogaeth GwE

Croeso i Ganolfan Cefnogaeth GwE

 

Mae’r ganolfan gefnogaeth yn cynnwys adnoddau sydd wedi cael eu cynhyrchu gan ysgolion y rhanbarth yn ogystal ag adnoddau sydd wedi eu creu gan GwE. Gallwch ddefnyddio’r hidlydd o fewn y llyfrgelloedd er mwyn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau penodol neu gallwch ddefnyddio’r nodwedd chwilio i ddod o hyd i faes neu adnodd penodol.

Adnoddau Diweddaraf

Gwaith Coed yn y Cyfnod Sylfaen

Gwaith Coed yn y Cyfnod Sylfaen

Cyflwyniad Prosiect Rhanbarthol - Gwaith Coed yn y Cyfnod Sylfaen   Disgrifiad: Ymgorffori elfennau o’r fframwaith Cwricwlwm i Gymru drwy  brofiadau gwaith coed. Gweler isod yr astudiaethau achos a grëwyd gan yr ysgolion a fu’n rhan o’r prosiect hwn....