Canolfan Cefnogaeth GwE

Croeso i Ganolfan Cefnogaeth GwE

 

Mae’r ganolfan gefnogaeth yn cynnwys adnoddau sydd wedi cael eu cynhyrchu gan ysgolion y rhanbarth yn ogystal ag adnoddau sydd wedi eu creu gan GwE. Gallwch ddefnyddio’r hidlydd o fewn y llyfrgelloedd er mwyn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau penodol neu gallwch ddefnyddio’r nodwedd chwilio i ddod o hyd i faes neu adnodd penodol.

Adnoddau Diweddaraf

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen Gwanwyn 2022

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen Gwanwyn 2022

  Diweddariad ar ‘Galluogi Dysgu’ Fframwaith Cwricwlwm i Gymru Camau allweddol ar gyfer datblygu ysgrifenwyr (cyd fynd â gofynion Cwricwlwm i Gymru) Diweddariad ar fodiwlau hyfforddi cenedlaethol 3-8oed AdnoddauCliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.

Gweminarau a Chwricwlwm i Gymru – Dylunio eich Cwricwlwm Cynradd

Gweminarau a Chwricwlwm i Gymru – Dylunio eich Cwricwlwm Cynradd

Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i'w ehangu.   Mae Galluogi Dysgu o fewn Fframwaith Cwricwlwm i Gymru  yn ymwneud â’r cyfnod sy’n arwain at y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig a’r disgrifiadau dysgu yng Ngham cynnydd 1 . Ei fwriad yw darparu’r sylfaen sydd ei...

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen Tymor yr Hydref 2021

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen Tymor yr Hydref 2021

Trafod y modiwlau cenedlaethol Llywodraeth Cymru fydd yn cefnogi Cwricwlwm i Gymru: - Dysgu yn yr Awyr Agored - Arsylwi - Datblygiad Plentyn - Chwarae a Dysgu drwy Chwarae - Cyfnodau Pontio - Dysgu Dilys a Phwrpasol Diweddariad BookTrust Cymru - Pori Drwy Stori...